Navigatie

 

Navigatie

Periodiek aftrekbare gift

Fiscaal gunstig geven

 

De Stichting Inloophuis Oude IJssel is een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat je jaarlijks onder bepaalde voorwaarden een gift aan de stichting kunt aftrekken voor de belasting. Een van de voorwaarden is dat u tenminste vijf jaar achter elkaar een gift doet. Hieronder een citaat uit de tekst op de website van de Belastingdienst.

 

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift in geld op twee manieren vastleggen, namelijk:

  • bij de notaris
  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

 

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? De belastingdienst heeft een voorbeeldformulier gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

 

BETALINGSVOLMACHT

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken.

 

Let op!
U hoeft deze formulieren niet naar ons op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

 

 

Delen