Navigatie

 

Navigatie

Felix van Lammeren

ambassadeur Inloophuis

 

 

Felix Van Lammeren

 

“EEN VEILIGE HUISELIJKE OMGEVING IS PRACHTIGE AANVULLING OP HET ZIEKENHUIS”

 

Hij praat rustig en bedachtzaam. Als oncologisch chirurg is hij gewend steeds zorgvuldig zijn woorden te wegen. In het contact met (vaak zenuwachtige) patiënten komt het er immers op aan zorgvuldig te communiceren en rust te bewaren.

 

Zijn oogopslag is vriendelijk evenals de glimlach waarmee hij  je aankijkt. Dit alles maakt hem ook zo geliefd bij zijn patiënten; hij creëert rust in situaties die vaak voor de mensen heel verwarrend en daardoor onrustig zijn. En toch zegt Felix van Lammeren: “In het ziekenhuis ben je vooral zakelijk bezig met de medische techniek , stuur je mensen voor onderzoek van hot naar haar en beslis je voor hen. Dat kan niet anders maar ik ben daarom wel heel blij met het inloophuis als aanvulling op het ziekenhuis. Want in die veilige omgeving kunnen de mensen veel meer zichzelf zijn.”

 

Felix Van Lammeren zei direct ja op de vraag of hij ambassadeur van het inloophuis wil worden. Hij ziet zijn rol duidelijk voor zich: “Het huis representeren bij diverse gelegenheden, de bezoekers bijstaan in een voor hun  onbekende situatie . Maar ook het stimuleren van een goede dialoog tussen  de bezoekers en de staf van het inloophuis zie ik als een nuttige taak voor de ambassadeur. Ik zal dat graag doen, ik verheug mij daarop.”

 

Denkt Van Lammeren vanuit zijn lange ervaring in de oncologische geneeskunde dat er in de Achterhoek veel behoefte zal zijn aan het inloophuis? “Ik denk het wel. In deze streek worden  weliswaar mensen vaak goed door de eigen familie opgevangen - in verhouding tot de Randstad is dat echt opvallend beter -, maar ook hier zie ik in mijn spreekkamer mensen die zeker behoefte zullen hebben aan het inloophuis als plek waar zij in alle rust kunnen praten over hun ziekte met mensen die eenzelfde ervaring hebben.”

 

SCHRIJNENDE SITUATIES

De oncologisch chirurg praat niet over individuele patiënten maar wil wel kwijt dat hij in zijn spreekkamer soms schrijnende situaties meemaakt: patiënten die door hun partner verlaten zijn vanwege de ziekte, of mensen die niet begrijpen wat er met hen gebeurt, bang zijn en niet goed weten waar zij naar toe moeten.  “ Ik ben er van overtuigd dat het inloophuis hier een heel goede functie kan vervullen. Want deze mensen zijn gebaat bij een omgeving waar ze veilig zijn en de tijd krijgen om hun gedachten op orde te brengen. In de zakelijke setting van het ziekenhuis is die tijd er niet.”

 

Van Lammeren gebruikt regelmatig het woord veilig als hij het over het inloophuis heeft. Dat heeft een reden: “Mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben zijn zeer bevattelijk voor adviezen. Vooral als er gesuggereerd wordt dat een bepaald middel of een bepaald dieet hen weer beter maakt. Dergelijke adviezen, die niet zijn gestoeld op onderzoek naar bewezen resultaat, zijn zeer discutabel . Ik ben blij dat het bestuur van het inloophuis in het kwaliteitsbeleid daar afstand van neemt en kiest voor samenwerking met de reguliere geneeskunst.”

 

HUISKAMER GESPREKKEN

Hij benadrukt graag een aspect van het inloophuis dat naar zijn mening van grote waarde kan zijn. Van Lammeren: “Doordat mensen in dit huis straks de rust en ruimte krijgen om te praten over de persoonlijke gevolgen van hun ziekte  over hun angsten en onzekerheden  krijgen ze een beter beeld van de situatie waarin ze zitten. Ik weet zeker dat daardoor veel ellende kan worden voorkomen want vaak is gebrekkige onderlinge communicatie er de oorzaak van dat mensen uit elkaar groeien of vereenzamen.  Het inloophuis kan helpen dit te voorkomen.  Als ambassadeur wil ik in dit opzicht ook graag een actieve rol gaan vervullen. Ik denk bijvoorbeeld aan huiskamergesprekken waarbij in kleine groepjes mensen bepaalde thema’s besproken kunnen worden. Afijn dat is één mogelijkheid, wij zullen vast op meerdere mogelijkheden uitkomen.”

 

Delen