Navigatie

 

Navigatie

Functieprofiel

Coördinator vrijwilligers

 

Het Inloophuis Oude IJssel zoekt aanvulling voor het Managementteam met een Coördinator Vrijwilligers. Deze coördinator zorgt ervoor dat de vrijwilligers zich kunnen inzetten in het inloophuis Oude IJssel met behoud van hun eigenheid en specifieke eigenschappen. 

Het MT bestaat naast de Coördinator Vrijwilligers uit de Coördinator Activiteiten; de Coördinator Administratie; Coördinator PR&Comminucatie en de Coördinator Jeugd. Het MT staat onder leiding van de manager die de eindverantwoordelijkheid heeft. 

 

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden

Werving en selectie:

 • Correspondentie met kandidaat-vrijwilligers
 • Organiseren van kennismakingsbijeenkomsten
 • Selectiegesprekken: planning, gesprekken bijwonen, contact onderhouden en administratie hieromtrent bijhouden 
 • Uitnodigen voor training 
 • Training voorbereiden (inhoudelijk en praktisch, o.a. cursus mappen maken, contact trainer, lunch regelen)  

Organisatie:

 • Intervisie, supervisie, thema-avonden organiseren
 • Teambuilding activiteiten organiseren
 • Aansturen vrijwilligers voor zover hun taken vallen  onder de coördinator vrijwilligers

Begeleiding vrijwilligers:

 • Ondersteunen, begeleiden en coachen in het dagelijkse werk
 • Voortgangsgesprekken organiseren en bijwonen
 • Een luisterend oor zijn voor de vrijwilligers 
 • Vrijwilligers stimuleren of aansporen daar waar nodig, inspelen op hun behoeften
 • Ertoe bijdragen dat de vrijwilligers betrokken en gemotiveerd blijven, evenals voldoende gekwalificeerd 
 • Werkoverleg organiseren

Overig:

 • Input leveren voor (functie-gerelateerd) nieuwsbrieven, jaarverslag en jaarplan
 • Regelmatig overleg met het MT voor optimale afstemming van activiteiten en bezetting

 

Eigenschappen en vaardigheden:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Zelfstandig kunnen functioneren, en tegelijkertijd ook een teamplayer
 • Stressbestendig, flexibel, plezier in organiseren
 • Heeft bij voorkeur ervaring in de zorg en/of met de doelgroep, en in een vrijwilligersorganisatie 
 • Beschikt over gebleken leidinggevende capaciteiten en kan motiverend sturing geven aan vrijwilligers
 • Is in staat om vrijwilligers te binden aan het Inloophuis Oude IJssel en draagt bij aan een lerende omgeving.

 

Interesse?

Mail je motivatie en cv naar Elma Renken, manager Inloophuis Oude IJssel: Elma.renken@inloophuisoudeijssel.nl

 

Delen