Navigatie

 

Navigatie

Voorlichtingsbijeenkomst Inloophuis

nieuwe vrijwilligers

 

Het Inloophuis Oude IJssel aan de Plantenstraat 2, is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers op diverse terreinen. In verband daarmee wordt er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden op vrijdag 27 oktober van 10.00 tot 11.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden belangstellenden voor vrijwilligerswerk in het Inloophuis, geïnformeerd over het huis en zijn doelstelling. Tevens is er informatie over de verschillende vacatures en kan het huis bezichtigd worden. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via info@inloophuisoudeijssel.nl of telefonisch op dinsdag, woensdag of donderdag 0314-646024.

 

Het Inloophuis Oude IJssel is er voor mensen die met kanker te maken hebben. “Als je de diagnose kanker krijgt, staat je wereld op z’n kop”, zegt Elma Renken, manager van het huis. “Je komt in een medische molen terecht en het lijkt alsof alles ineens anders is. Het Inloophuis wil mensen die met kanker te maken hebben, helpen om hun wereld weer een beetje op z’n pootjes te krijgen. Dat kan met een lotgenotencontact, een gesprek, of met een activiteit zoals bijvoorbeeld yoga en schilderen.”

 

Hoewel er op verschillende terreinen behoefte is aan nieuwe vrijwilligers, worden er vooral gastvrouwen/-heren gevraagd. De gastvrouwen/-heren in het Inloophuis worden goed geschoold. Zij volgen een driedaagse training van het IPSO, de overkoepelende organisatie voor inloophuizen en krijgen met regelmaat interne bijscholing.

 

Ook voor het ontwikkelen en organiseren van activiteiten en voor PR is behoefte aan nieuwe mensen. En voor de afdeling jeugd. “Als iemand in het gezin kanker krijgt, heeft dat grote impact op de kinderen in het gezin. Om deze kinderen in contact te brengen met andere kinderen in dezelfde situatie, is onze jeugdafdeling ‘Onder de Pannen’ opgezet. Daar kunnen de kids en jongeren onder begeleiding leuke dingen met elkaar doen. En natuurlijk mogen ze over kanker praten, maar dat hoeft niet. Ze hoeven elkaar immers niets uit te leggen.”

 

Informatie over het programma van het Inloophuis is te vinden op de website www.inloophuisoudeijssel.nl. Ook de verschillende vacatures voor vrijwilligers zijn er te vinden.

Elma 2

 

Delen