Navigatie

 

Navigatie

Nieuwsbrief

December 2017

 

Van de voorzitter

 

Beste vrienden van het Inloophuis Oude IJssel,

 

Het begint inmiddels een goede gewoonte te worden om in december terug te kijken op de ontwikkelingen van het Inloophuis Oude IJssel in het afgelopen jaar.

 

Het verheugt ons te constateren dat ook in 2017 weer veel gasten hun weg naar het huis hebben gevonden. Ze hebben hun verhaal kunnen delen, een luisterend oor gevonden en mee kunnen doen aan afleidende activiteiten. Wij hopen dat het Inloophuis heeft kunnen bijdragen aan een kleine verbetering van de kwaliteit van het leven van onze gasten.

 

Gelukkig konden we ervaren dat ook in 2017 vele schouders zich onder ons werk hebben gezet. Hartverwarmende acties hebben ons financieel geweldig gesteund. Wij zijn dankbaar voor iedere gift, van klein tot groot. Iedere keer als er een particuliere donatie komt, zijn wij daardoor geroerd. Het is indrukwekkend dat velen het belang van het Inloophuis inzien en samen met ons het huis in stand willen houden.

Binnen al die fijne acties zijn er natuurlijk een paar uitschieters die ik toch even wil noemen. Ik denk hierbij aan de Samenloop voor Hoop; aan het Daphne Veldhorst Fonds; aan de Rabobank; aan TNT; aan de run van BAX2Give. Stuk voor stuk initiatieven die helpen ons huishoudboekje op orde te houden. Dat boekje zal overigens ook in 2018 de nodige aandacht blijven vragen.

 

‘Samen omgaan met kanker’ is onze slogan. Dat betekent betrokken zijn bij de ander. Onze vrijwilligers brengen die slogan tot leven. Met hun onvermoeibare inzet bepalen zij de waarde van het Inloophuis. Zij zijn de spil waar het huis om draait. Het zal duidelijk zijn dat de waardering voor hun belangrijke werk enorm groot is.

 

Bijna is het 2018. Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we in het nieuwe jaar, met de hulp van velen, ons werk kunnen voortzetten. Wij wensen u fijne feestdagen en een betrokken 2018!

 

Henk Wubbels,

Voorzitter Stichting Inloophuis Oude IJssel.

 

Voorzitter En Manager Klein 

Van de manager

 

Omzien naar elkaar

Met plezier kijk ik even met u terug op 2017, een jaar waarin veel is gebeurd in en rond het Inloophuis.

 

In maart vertrok Mariska Bais als manager ad interim en werd deze functie vanaf dat moment ingevuld door ondergetekende. In dezelfde periode begon het managementteam vorm te krijgen en werden de taken van de coördinatoren Jeugd, Administratie, Activiteiten en PR&Communicatie verduidelijkt. Mede als gevolg van alle wijzigingen, vertrok een aantal vrijwilligers. Gelukkig hebben we in de loop van het jaar negen nieuwe gastvrouwen, een aantal nieuwe docenten en verschillende andere vrijwilligers in diverse functies kunnen begroeten. Momenteel zijn er ruim tachtig vrijwilligers betrokken bij het Inloophuis!

 

De nieuwe gastvrouwen hebben inmiddels allemaal de basiscursus van het IPSO gevolgd waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening is geborgd. Het team van raadsvrouwen wordt per 1 januari 2018 uitgebreid naar vier. Hierdoor kunnen we een nog beter aanbod aan onze gasten realiseren.

 

In 2018 ligt onze focus op onze externe contacten. We willen hierdoor een grotere bekendheid van ons Inloophuis bewerkstelligen zodat we nog meer inwoners van de Achterhoek kunnen bereiken. We gaan nieuwe contacten en mogelijkheden aanboren. De bestaande contacten zullen we vernieuwen en intensiveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld buurtcoaches, scholen, kerken, huisartsen en oncologisch verpleegkundigen.

 

In het nieuwe jaar gaan we verder met onze Lichtpuntjesconcerten op de laatste (koop)zondag van de maand, van 11.00 tot 13.00 uur, in het Inloophuis. De eerste concerten op deze manier hebben inmiddels geleerd dat we hiermee op een ontspannen manier nieuwe mensen in het huis kunnen ontvangen.

 

Voor 2018 is er veel te doen, maar terugblikkend is er ook veel gebeurd. En dat alles door een zeer betrokken team van vrijwilligers dat zich steeds weer met een glimlach inzet voor onze gasten. Fijne feestdagen en een mooi nieuw jaar waarin we omzien naar elkaar.

 

Elma Renken,

Manager Inloophuis Oude IJssel.

 

Delen